پلوپز - آرام پز

ابزاری جهت پخت سریع و آسان برنج 

پلوپز - آرام پز

 • 10کاره
 • 860وات
 • 7لیتری
 • چند عملکرد مختلف
 • پنل لمسی

پلوپزدیجیتال فوماژاپن مدل1323

 • 9کاره
 • 860وات
 • 5لیتری
 • 14عملکرد مختلف
 • پنل لمسی

پلوپزدیجیتال فوماژاپن مدل1324

 • 9کاره
 • 860وات
 • 7لیتری
 • 14عملکرد مختلف
 • پنل لمسی

پلوپزدیجیتال فوماژاپن مدل1505

 • 9کاره
 • 860وات
 • 5لیتری
 • 14عملکرد مختلف

پلوپزدیجیتال فوماژاپن مدل1606

 • 9کاره
 • 860وات
 • 7لیتری
 • 14عملکرد مختلف

پلوپز بخارپز8/1لیترAFTRON

 • 8/1لیتر
 • 700وات
 • 2کاره

 • 7لیتری
 • 14عملکرد مختلف
 • پنل لمسی
 • 10کاره

مقایسه اقلام
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید