قهوه جوش و قهوه ساز

قهوه ساز ابزاری که با ایجاد فشاری حدود 15 بار جهت تهیه قهوه اسپرسو و کاپوچینو استفاده میشود .  

قهوه جوش و قهوه ساز
فروش ویژه
اسپرسو ساز حرفه ای سونیفر 3528 sonifer

 • 15بار
 • کاپوچینو
 • اسپرسوساز
 • قهوه ساز

 • تک شات
 • قابلیت استفاده روی گاز
 • داری سوپاپ اطمینان

رنگ:

 • دو شات
 • قابلیت استفاده روی گاز
 • دارای سوپاپ اطمینان

قهوه اسپرسوساز حرفه ای مدل720 ktm

 • 20بار
 • کاپوچینو
 • اسپرسوساز
 • قهوه ساز

 قهوه واسپرسوساز دلونگی مدل221R

 • 1100وات
 • کاپوچینو
 • اسپرسوساز
 • 15بار

قهوه اسپرسوساز حرفه ای مدل1799 فوماژاپن

 • 20بار
 • کاپوچینو
 • اسپرسوساز
 • قهوه ساز

قهوه اسپرسوساز حرفه ای2172 DAVO

 • 15بار
 • کاپوچینو
 • اسپرسوساز
 • قهوه ساز

 قهوه واسپرسوساز دلونگی مدل680M

 • 1350وات
 • کاپوچینو
 • اسپرسوساز
 • 15بار

قهوه اسپرسوساز مدل2171davo

 • 5بار
 • قهوه 
 • کاپوچینو
 • برند روسی

قهوه اسپرسوساز  دلونگی مدل311BG

 • 15بار
 • کاپوچینو
 • اسپرسوساز
 • 1100وات

قهوه ساز فلر مدل3141

 • صفحه گرم نگهدارنده
 • سیستم ضدچکه
 • فیلتردار

قهوه جوش مورفی ریچاردز مدل47092

 •      تایمردار
 •       1000وات
 •         نمایشگر دیجیتال
 •         مجهزبهصفحه گرم کن

قهوه اسپرسوساز  دلونگی مدل311R

 • 15بار
 • کاپوچینو
 • اسپرسوساز
 • 1100وات

قهوه  اسپرسوساز دراگون مدل5902

 • 15بار
 • اسپرسوساز
 • کاپوچینو
 • کف ساز

قهوه اسپرسوساز  دلونگی مدل351BK

 • 15بار
 • کاپوچینو
 • اسپرسوساز
 • 1100وات

قهوه اسپرسوساز حرفه ایfrigidairev7189

 • 15بار
 • کاپوچینو
 • اسپرسوساز
 • قهوه ساز

قهوه اسپرسوساز  GUSTINO مدلGS-680

 • 19بار
 • کاپوچینو
 • اسپرسوساز
 • 920وات

 قهوه واسپرسوساز دلونگی مدل221

 • 1100وات
 • کاپوچینو
 • اسپرسوساز
 • 15بار

مقایسه اقلام
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید