ترازو حمام

ترازو حمام وسیله ای برای مشخص کردن وزن بدن است که به دو دسته اصلی مکانیکی و دیجیتال تقسیم میگردد .

ترازو حمام

ترازو وزن کشی دیجیتال 1603

 • ظرفیت180 کیلوگرم
 • دقت100گرم
 • عملکرد باطری

ترازو وزن کشی دیجیتال 1603

 • ظرفیت180 کیلوگرم
 • دقت100گرم
 • عملکرد باطری

ترازو وزن کشی دیجیتال تناسب مدلF06

 • ظرفیت 180 کیلوگرم
 • دقت100گرم
 • عملکرد باطری

ترازو وزن کشی دیجیتال2015

 • ظرفیت 180 کیلوگرم
 • دقت100گرم
 • عملکرد باطری

ترازو وزن کشی دیجیتال2015

 • ظرفیت 180 کیلوگرم
 • دقت100گرم
 • عملکرد باطری

ترازو وزن کشی دیجیتال2015

 • ظرفیت 180 کیلوگرم
 • دقت100گرم
 • عملکرد باطری

ترازو وزن کشی دیجیتال 3100

 • ظرفیت 150 کیلوگرم
 • دقت100گرم
 • عملکرد باطری

ترازو وزن کشی دیجیتال A9L

 • ظرفیت 180 کیلوگرم
 • دقت100گرم
 • عملکرد باطری

ترازو وزن کشی عقربه ایHOUSEHOL9310

 • ظرفیت130کیلوگرمی
 • دقت1کیلوگرم
 • ساخت چین

ترازو عقربه ای مدل9709

 • ظرفیت125کیلوگرم
 • دقت1کیلو
 • ساخت چین

ترازو وزن کشی دیجیتال جیپاس مدل4208

 • ظرفیت 150 کیلوگرم
 • دقت100گرم
 • عملکرد باطری

ترازو عقربه ای مدل4162

 • ظرفیت125کیلوگرم
 • دقت1کیلو
 • ساخت چین

ترازو وزن کشی دیجیتال SF180A

 • ظرفیت 180 کیلوگرم
 • دقت100گرم
 • عملکرد باطری

ترازو وزن کشی عقربه ای KINLEE-DT01

 • ظرفیت 160 کیلوگرم
 • دقت1کیلوگرم
 • عملکرد بدون باطری

ترازو وزن کشی عقربه ای KINLEE-DT02

 • ظرفیت 160 کیلوگرم
 • دقت1کیلوگرم
 • عملکرد بدون باطری

مقایسه اقلام
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید