ترازو آشپزخانه

ابزاری برای مشخص کردن وزن مواد غذایی که دو مدلعقربه ای و دیجیتال دارد .

ترازو آشپزخانه

ترازو اشپزخانه dsp مدل2013

 • 10کیلویی
 • دقت1گرم
 • نمایشگر دیجیتال
 • گرم-oz-ml

ترازو اشپزخانه کمری مدل3550

 • 5کیلوگرم
 • دقت1گرم
 • نمایشگر دیجیتال
 • بدنه لاک
 • گرم+میلی لیتر

ترازو دیجیتال اشپزخانه جی پاس مدل4209

 • 5کیلویی
 • دقت1گرم
 • نمایشگر دیجیتال
 • گرم

ترازو دیجیتال اشپزخانه فوما مدل1334

 • 5کیلوگرم
 • دقت1گرم
 • نمایشگر دیجیتال
 • بدنه استیل
 • گرم+میلی لیتر

ترازو دیجیتال اشپزخانه جیپاس مدل4203

 • 5کیلوگرم
 • دقت1گرم
 • نمایشگر دیجیتال
 • بدنه استیل
 • گرم+میلی لیتر

ترازو اشپزخانه مدل03 KINLEE

 • 5کیلوگرم
 • دقت1گرم
 • نمایشگر دیجیتال
 • بدنه استیل
 • گرم+میلی لیتر

ترازو اشپزخانه dsp مدل2012

 • 5کیلویی
 • دقت1گرم
 • نمایشگر دیجیتال
 • گرم-oz-ml

مقایسه اقلام
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید