فلاسک و کلمن

فلاسک به زبان فارسی دمابان گفته می شود.

این وسیله ظرفی است که مایعات و گازهارا در دمای سرد و گرم نگه میدارد.

فلاسک ابتدا در سال 1892 توسط دانشمند اسکاتلندی به نام  جیمز دوار اختراع شد سپس درسال 1904 توسط برند تجاری ترموس در کشور المان به تولید انبوه رسید .

می شود گفت فلاسک ها از اختراعات مهم و روزمره ما انسان ها بوده که روزانه ما از ان ها در خانه ، سرکار و...استفاده میکنیم.

فلاسک و کلمن

 • سبک و مقاوم
 • قابلیت خنک نگه داشتن اب به صورت مداوم
 • داری دو لیوان

 

 • یک لیتر محفظه شیشه
 • قابلیت نگه داری اب گرم و سرد
 • نگهداری دما در مدت زمان بالا در ساعات متوالی
 • کیفیت درجه یک محصول
 • مخزن شیشه ای دوجداره

 • 2 لیتر فضای محفظه شیشه
 • قابلیت نگهداری سرد و گرم
 • کیفیت بالای ساخت محصول
 • دوجداره بودن شیشه

 • یک و نیم لیتر محفظه شیشه
 • قابلیت نگه داری اب گرم و سرد
 • نگهداری دما در مدت طولانی
 • کیفیت درجه یک محصول
 • مخزن شیشه ای دوجداره

 

 • یک و نیم لیتر
 • قابلیت نگه داری اب گرم و سرد
 • نگهداری دما در مدت زمان بالا در ساعات متوالی
 • کیفیت درجه یک محصول
 • مخزن شیشه ای دوجداره

 

 • یک لیتر محفظه شیشه
 • قابلیت نگه داری اب گرم و سرد
 • نگهدارنده دما به مدت زیاد
 • کیفیت درجه یک محصول
 • مخزن شیشه ای دوجداره

 

 • یک لیتر محفظه شیشه
 • قابلیت نگه داری اب گرم و سرد
 • نگهداری دما درساعات متوالی
 • کیفیت درجه یک محصول
 • مخزن شیشه ای دوجداره

 • یک لیتر محفظه شیشه
 • قابلیت نگه داری اب گرم و سرد
 • نگهداری دما در مدت زمان بالا در ساعات متوالی
 • کیفیت درجه یک محصول
 • مخزن شیشه ای دوجداره

 

 • قابلیت نگه داری اب گرم و سرد
 • کیفیت درجه یک محصول
 • مخزن شیشه ای دوجداره

 

 

 • قابلیت نگه داری اب گرم و سرد
 • نگهداری دما در مدت زمان بالا در ساعات متوالی
 • کیفیت درجه یک محصول
 • مخزن دوجداره

 

 • قابلیت نگه داری اب گرم و سرد
 • نگهداری دما در مدت زمان زیاد
 • کیفیت درجه یک محصول
 • مخزن دوجداره

 

 • سبک و قابل حمل
 • قابلیت نگه داری اب گرم و سرد
 • نگهداری دما در مدت زمان بالا در ساعات متوالی
 • کیفیت درجه یک محصول

 

 • یک لیتر محفظه
 • قابلیت نگه داری اب گرم و سرد
 • نگهداری قوی
 • راحتی در حمل نقل
 • مخزن شیشه ای دوجداره

 • سه و نیم لیتر محفظه
 • قابلیت نگه داری اب گرم و سرد
 • نگهداری دما در مدت زمان بالا در ساعات متوالی
 • حجم زیاد مخزن


 

 

 • سه و نیم لیتر محفظه
 • قابلیت نگه داری اب گرم و سرد
 •   نگهداری دما در مدت زمان بالا در ساعات متوالی
 • کیفیت درجه یک محصول


 

مقایسه اقلام
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید